MEME DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ

Tıpta mastokpeksi ya da meme kaldırma ameliyatı olarak ta tanımlanan ameliyatlar, meme dikleştirme estetiği kapsamında yapılmaktadır. Meme dikleştirme estetiği sayesinde beden ölçülerine uyumlu, doğal görünümlü simetrik olan memeler elde edilmektedir. Bu hesaplamalar hastanın beden ölçüleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Memelerin durumu incelenerek, istenen ölçülerin farkı belirlenir.

Göğüslerde olan asimetriler bu aşamada tespit edilir. Kadınların göğüslerinde genellikle sağ ve sol göğüste biraz farklılık olmaktadır. Bu tespit sırasında memelerde olan sarkıklık oranı belirlenir. Sarkıklık oranının tespitinde memenin alt çizgisi dikkate alınarak, meme başının bu alt çizginin ne kadar altında olduğu belirlenir. Göğüs dikleştirme ameliyatı olmak isteyen kişilerin öncelikle aynanın karşısında göğüslerini incelemeleri gerekir.

Aynada göğüslerinin uçları meme katlantı çizgisinin altında olan kişilerin meme dikleştirme ameliyata ihtiyacı olabilir. Bu konuda uzman bir estetik cerraha danışarak, göğüs dikleştirme estetiği yaptırabilirsiniz.

Göğüs dikleştirme estetiğinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Göğüslerin yapılan ölçülerinde sarkıklık oranı ve memelerin büyüklüğü değerlendirilip, göğüs dikleştirme estetiğinde kullanılacak cerrahi girişim belirlenir. Memelerdeki sarkma oranına göre meme dikleştirme ameliyatında kalan izlerin miktarı artar. Bu yüzden izleri sorun etmeyecek kişilerin bu ameliyatı yaptırması tavsiye edilir.

Hafif derecedeki, gevşek ve sarkık göğüslerde:
Göğüslerin büyüklüğü uygunsa, meme başının çevresinde olan halka şeklindeki fazlalık çıkartılır ve meme başı hafif şekilde yukarıya doğru kaldırılır. Bu tarzda yapılan ameliyatlarda meme başının çevresinde halka biçiminde iz kalır. Memelerdeki sarkma azsa, fazla büyük değilse, meme dikleştirme yapılmadan önce göğüsleri büyütebilmek için damla silikon protez kullanılır.

Orta ve ileri seviyede gevşek ve sarkık göğüslerde:
Göğüslerde orta derecede ve ileri derecede sarkıklık olması durumunda, iki farklı işlem yapılabilir. Orta seviyedeki sarkmalarda meme başında olan fazla deri halka biçiminde çıkarılır. Meme dokusu altından toparlanarak, kesilen yerler kapatılır. Bu işlemde meme başı etrafında iz kalır. İleri derecedeki sarkmalarda meme başından aynı uygulama yapılırken, meme alt tarafa doğru toparlanır. Yine kesilen yerlerde dikiş yapılır.

Meme dikleştirme estetiği kimler için uygundur?

Meme dikleştirme estetiği sayesinde memelerde olan sarkıklık giderilirken, başka bir sorunu gündeme getirebilir. Ameliyattan sonra memelerde ameliyat izleri kalacağından, bunu sorun haline getirecek kişiler için bunun uygun bir ameliyat olduğu söylenemez. Yani memelerdeki izler sizin için sorun haline gelecekse, özellikle orta derecede olan meme sarkmalarında bu yolu tercih etmemeniz gerekir. 

Göğüslerin ciddi derecedeki sarkmalarında, bundan rahatsızlık duyanlar için ameliyat uygundur denilebilir. Bedeni fiziksel olarak sağlıklı olan kişiler, ameliyatın sonuçları hakkında gerçekçi beklentileri olan kişiler, meme dikleştirme estetiği sonrasında kalacak izleri sorun etmeyecek olan kişiler, göğüslerinde olan sarkma rahatsızlık derecesine gelenler bu ameliyat için uygundur.

Göğüslerinin ameliyat öncesinde olan görünümü ile ameliyat sonrasında olacak görünümü değerlendirilirse, ameliyattan sonraki görünümü kabul edecek olan kişiler bu ameliyatı olmalıdır. Göğüs dikleştirme gibi ameliyatlar kişiye özel uygulanmaktadır. Bunu yani memelerinin dikleştirilmesini isteyen kişiler bu ameliyatı yaptırmalıdır.