MEME KANSERİ ESTETİĞİ

Meme kanserinin tedavisinde uygulanan en temel yöntem cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide, memenin bir kısmı ya da tamamı, o taraftaki koltukaltı lenf bezleri ile birlikte alınır. Kanserin ilerleme derecesine göre bu tedaviye ek olarak, radyoterapi ve kemoterapi gibi onkolojik tedaviler uygulanır. Meme kanseri tedavisindeki amaç, hastalığı kontrol altına alarak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunabilmektir. Bu amaçla memenin şeklini korumak veya yeniden oluşturmak da, artık meme kanseri tedavisinin bir parçası olmuştur.

Meme onarımı artık tüm dünyada, meme kanseri tedavisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 2010 yılında aldığı bir karara göre; meme kanserli hastanın tedavisi sırasında, meme onarımı yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi zorunludur.

Mastektomi nedir?

Meme kanseri veya prekanseröz hücre gelişimi nedeniyle meme dokusunun alınması işlemine mastektomi denir. Mastektomi ameliyatı çeşitli şekillerde yapılabilir. Alınan doku miktarı; kanserin büyüklüğüne, memedeki yerine, yayılma derecesine, hastanın ve genel cerrahın tercihine göre değişebilmektedir. Kanserin yerine ve tipine bağlı olarak uygulanan meme koruyucu mastektomide; hastalıklı bölge ve meme ucu ve çevresi alınır, kalan meme dokusu ve cildi önemli ölçüde korunur. Kişisel kanser riskinin yüksek olduğu hastalarda ve bazı meme kanseri türlerinde ise, kanserli meme yanında sağlam olan diğer taraf meme dokusu da alınır. Tümörün yayılma derecesine göre mastektomi ile birlikte, aynı taraftaki koltukaltı lenf bezleri de ameliyatla temizlenir.

Memenin yeniden yapımı ameliyatı nedir, kimlere uygulanır?

Memenin yeniden yapımı (meme rekonstrüksiyonu), rekonstrüktif mammaplasti veya meme onarımı; doğuştan, kaza sonrası veya mastektomi ameliyatı sonrası, tek veya her iki memenin şeklinin değiştiği, küçüldüğü veya tamamen alındığı durumlarda, memenin yeniden oluşturularak tekrar eski haline getirilmesine yönelik cerrahi tekniklerin genel tanımıdır. Meme rekonstrüksiyonu günümüzde hastayı mutlu eden önemli ameliyatlar arasında ilk sırayı almaktadır.
Tıpta gelişen teknikler sayesinde, artık diğer memeye çok benzeyen, aslına oldukça yakın ve doğal görünümlü rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür.

En sık meme kanseri nedeniyle yapılan mastektomi ameliyatı sonrası, meme onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Meme onarımı; mastektomi tekniklerinin giderek daha koruyucu olmaları, silikon meme protezi ve doku genişleticilerin (expander) evrimi, kişinin kendi dokusunun anatomik ve cerrahi detayının daha iyi tanımlanması gibi nedenlerle, hemen her meme kanserli hastada uygulanabilecek rutin bir seçenek haline gelmiştir. Meme onarımıyla, mastektomi sonrası oluşmuş asimetriler giderilebilir, tamamen alınmış meme dokusu yeniden oluşturulabilir. Bu başarılı sonuçlarla birlikte kadınlarda meme rekonstrüksiyonu, artan miktarda istek uyandırmaktadır. Ancak bilinmelidir ki; meme rekonstrüksiyonu basit bir girişim değildir ve hiçbir meme rekonstrüksiyonu yöntemi, normal memenin tamamen aynısını yapamaz. Örneğin, memedeki normal hissi eski haline getirmek imkansızdır, mastektomi sonrası oluşan izi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Kaç çeşit meme onarımı ameliyatı vardır?

Meme onarımı cerrahisinde değişik yaklaşımlar ve çeşitli yöntemler vardır: Meme rekonstrüksiyonu meme kanseri ameliyatıyla aynı seansta (eş zamanlı rekonstrüksiyon) olabileceği gibi, kemoterapi, radyoterapi gibi ilave (adjuvan) tedaviler bittikten sonra, ayrı bir seansta da (geç zamanlı rekonstrüksiyon) yapılabilir.

Meme onarımı için uygulanan birkaç farklı yöntem vardır:

Meme implantı (silikon protez) ile onarım: Doğrudan kalıcı meme protezi yerleştirerek veya dokunun genişlemesi ve esnemesini sağlamak amacıyla, belli bir süre doku genişletici (tissue expander) ‘balon’ ve ardından protez yerleştirerek onarım.

Kişinin kendi dokusu ile onarım (flep cerrahisi): Kişinin, flep olarak adlandırılan, deri, yağ ve/veya kasdan oluşan kendi dokusu ile onarım. Karın, sırt veya vücudun başka bir bölgesindeki yakın veya uzak çevre dokuları, yeni meme dokusunu oluşturmak üzere göğüs bölgesine taşınır.

Meme implantı (silikon protez) ve kişinin kendi dokusunun (flep cerrahisi) kombinasyonu ile onarım.